193.170.2.250

fhv.at
fh-vorarlberg.ac.at

193.170.2.183

achwelle.fhv.at